Ingen fårekyllinger i Danmark

Mark-fårekylling på Bornholm

Indtil for år tilbage havde vi faktisk naturligt forekommende fårekyllnger i Danmark. Det var den sorte markfårekylling, som med lidt held kunne findes i naturen. I dag regnes den dog desværre for udddød.

Til gengæld har vi stadig mange græshoppearter, som jo er i familie med fårekyllingen. Både fårekyllinger og græshopper hører nemlig til samme insektorden.

Husfårekyllinger forekommer semi-naturligt

I Danmark har vi dog også husfårekyllinger i “naturen”. Det er en indslæbt art, som generelt ikke trives med de danske temperaturer. Men på eksempelvis lossepladser og andre steder med konstant forrådnelsesproces, kan der opstå biotoper med konstant forhøjede temperaturer. Og her kan husfårekyllingen altså godt overleve.

Husfårekyllingen er dog også populær som foderdyr, så den holdes mange steder herhjemme i opvarmede terrarier og lignende. Se mere om fænomenet nedenfor.

Steppefårekyllinger og andre arter

Selv om fårekyllingen ikke findes naturligt herhjemme, har vi stadig masser af disse insekter. De lever hjemme i terrarierne hos hobbyfolk, der holder eksotiske insektædende dyr. Det kunne f.eks. være reptiler, edderkopper eller store fisk.

Disse hobbydyr lever naturligt af levende insekter, og her er fårekylligen særligt populær. Især steppefårekyllingen (Gryllus assimilis) er meget brugt, fordi den ikke “pipper” så meget som de øvrige arter.

Steppefårekyllinger kan f.eks. købes online hos InsektOrama eller andre forhandlere af levende foderdyr. I forbindelse med køb i fysiske butikker skal du altid sikre dig, at kvaliteten er i orden. Den kan nemlig svinge ganske meget, for insekter er generelt ikke glade for at blive opbevaret i små beholdere i længere tid.

Af andre populære foderdyrs-arter kan nævnes markfårekyllingen (en anden art, end den, der fandtes på Bornholm). Denne fårekylling er helt sort, og har desværre den ulempe, at de larmer ret meget. Når den alligevel er ret udbredt som foderinsekt, skyldes det, at den er billig at producere. Derfor er det ofte den man finder på hylderne hos dyrehandlere, der kun har et begrænset udvalg.

Hvis du vil vide mere om fårekyllinger, kan du tjekke https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5rekyllinger og google generelt.

 

Skriv et svar