Iværksætterselskabet er fortid: Skal du starte et ApS, EVS eller I/S?

Start selskab

Det er slut med at stifte iværksætterselskaber for blot én enkelt krone, eftersom Regeringen vedtog at afskaffe selskabsformen d. 28. februar 2019. Dette har fået iværksættere over hele landet til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan man nu skal springe ud som selvstændig. Læs her, hvordan du får udlevet dine iværksætterdrømme.

Inden du springer ud som iværksætter

Har du en iværksætter i maven, og havde du planer om at starte et IVS? Så frygt ej. Du har stadig gode muligheder for at starte din forretning op – og netop disse muligheder bliver gennemgået her. På baggrund af nedenstående gennemgang kan du vurdere, hvilken form for virksomhed eller selskab der passer til dine behov og ressourcer.    

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er en fordelagtig selskabsform for dig, som har 40.000 kr. i kontanter eller andre værdier, f.eks. biler og maskiner. Selskabsformen giver dig en række fordele såsom begrænset hæftelse og muligheden for at etablere en selskabsstruktur med et holdingselskab. Samtidig er selskabsformen særdeles anerkendt blandt investorer, leverandører og kunder.

Det er dog værd at bemærke, at når du stifter et selskab i form af et ApS, er der flere krav til stifteren og regnskab sammenlignet med en enkeltmandsvirksomhed og et interessentskab. Dette kan medføre flere administrationsomkostninger, men samtidig kan du opnå både skattemæssige og økonomiske fordele ved at etablere et ApS.    

Opret ApS selskab her.

Generelle krav til anpartsselskaber:

 • Antal ejere: En eller flere ejere
 • Hæftelse: Begrænset til ejerens eget indskud i selskabet
 • Kapital: Minimum 40.000 kr. i kontanter eller værdier
 • Regnskab: Pligt til at offentliggøre årsregnskab
 • Ledelse: Pligt til at have en direktion, dvs. direktør       

Enkeltmandsvirksomhed (EVS)

En enkeltmandsvirksomhed er en fordelagtig virksomhedstype for dig, som ønsker at starte en virksomhed op alene, men som ikke har 40.000 kr. i form af kontanter eller værdier til at stifte et ApS. Du kan dog relativt nemt og enkelt opnå fordelene ved anpartsselskaber ved at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse senere hen.

En af fordelene ved at registrere en enkeltmandsvirksomhed er, at du kan trække indledende underskud i virksomheden fra i din egen private indkomstskat, f.eks. som følge af at have investeret i dyrt udstyr eller et stort varelager. Dette er dog kun muligt, såfremt du har en anden indtægtskilde ved siden af din virksomhed, f.eks. i form af et fuldtidsjob.

Opret enkeltmandsvirksomhed her.

Generelle krav til enkeltmandsvirksomheder

 • Antal ejere: Kun én ejer
 • Hæftelse: Personlig og ubegrænset
 • Kapital: Intet krav til startkapitalen
 • Regnskab: Ingen pligt om offentliggørelse
 • Ledelse: Ingen pligt til ledelse, dvs. direktion og bestyrelse       

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab er en fordelagtig virksomhedstype for dig, som ønsker at starte en virksomhed med mere end én ejer, men hvor I ikke har kontanter eller aktiver til en værdi af min. 40.000 kr. til at etablere et ApS. I kan dog senere hen i processen nyde godt af fordelene ved et ApS ved blot at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse.

På samme måde som ved enkeltmandsvirksomheder er en af fordelene ved at registrere et interessentskab, at du kan trække eventuelt underskud fra i din egen private indkomstskat. Bemærk, såfremt et selskab er medejer, er der en række informationer og dokumenter, som skal registreres og vedhæftes ved registreringen af interessentskabet.   

Generelle krav til interessentskaber

 • Antal ejere: En eller flere (personer og/eller virksomheder)
 • Hæftelse: Personlig, ubegrænset og solidarisk
 • Kapital: Intet krav til startkapitalen
 • Regnskab: Ingen pligt om offentliggørelse, så længe én af ejerne er en person
 • Ledelse: Ingen pligt til ledelse, dvs. direktion og bestyrelse       

Opsummering

Du har ingen grund til at være bekymret, blot fordi iværksætterselskabet er blevet afskaffet. Det første step i at finde ud af hvordan du nu skal udleve din drøm som iværksætter, er at undersøge, om du har 40.000 kr. i form af kontanter eller værdier til at stifte et ApS. Denne selskabsform er særdeles anerkendt blandt investorer, leverandører og kunder, samtidig med at du kan nyde godt af både skattemæssige og økonomiske fordele.

Kan du ikke stille med 40.000 kr. i startkapital til et ApS, kan du registrere en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Den største forskel på netop disse virksomhedstyper er antallet af ejere. Mere præcist er en enkeltmandsvirksomhed ideel for dig, som kun skal eje virksomheden alene, hvorimod et interessentskab er ideelt for dig, som skal starte virksomhed med en eller flere andre.

Såfremt du vælger at registrere en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, kan du senere hen omdanne virksomheden til et ApS via en skattefri virksomhedsomdannelse. Dermed kan du, når ressourcerne tillader det, opnå de mange fordele ved at eje et anpartsselskab. Det er værd at nævne, at mange iværksættere starter ud med at registrere en virksomhed i form af et EVS eller I/S grundet manglende kapital til et ApS, for senere hen at omdanne virksomheden til et anpartsselskab. Dette vil i mange tilfælde være et naturligt skridt at tage, når virksomheden begynder at vokse sig større og større.  

Skriv et svar