Nybyg: Få styr på energimærkning

Siden 2006 er nye enfamiliehuse blevet inddelt i energiklasser afhængigt af, hvor stort deres energiforbrug beregnes til at være.

Står du selv overfor et nybyggeri eller et renoveringsprojekt? Så er det en god idé at sætte sig ind i, hvordan du isolerer huset ordentligt eksempelvis med nye døre og vinduer.

Energimærkning af boliger

Energimærkning er i sig selv et dokument, det indikerer en boligs energiforbrug samt synliggør boligens energieffektivitet. Dermed kan en køber af en bolig få sig et bredt overblik over, hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset på sigt.

Boliger bliver rangeret efter ene skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive. På den måde minder energimærkningen af boliger meget om de energimærker, de fleste allerede kender fra køleskabe, vaskemaskiner og andre hårde hvidevarer.

De nye regler

Siden 2006 har energiklasser været en del af bygningsreglementet med formål om at begrænse energiforbruget i bygninger. Dette skyldes, at mellem 30-40% af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning, ventilation og strøm til drift af bygninger. Det samme ser man også i resten af Europa. EU udsendte derfor et bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne ved udgangen af 2002, som stramningerne i det danske bygningsreglement er baseret p

Energikonsulent

Energimærkningen udføres af en beskikket energikonsulent, der skal være godkendt af Energistyrelsen. Energikonsulenten skal være uvildig og må derfor ikke have deltaget i projekteringen eller opførelsen af huset.

Udførelsen

Energimærkningen foregår efter en nøje fastlagt fremgangsmåde. Softwareprogrammet til udregning af energimærkningen er baseret på den samme kerne, som det program, der bruges til at beregne om husets energibehov lever op til energirammen.

Du skal være opmærksom på, at et nyt hus må ikke tages i brug, før der er lavet et energimærke. Hvis energimærkningen ikke lever op til kravene i bygningsreglementet, kan din kommune kræve fejlene udbedret.

Energimærkning af sommerhuse

Det blev i september 2017 indført, at sommerhuse ikke behøver energimærkning. Hvis du ønsker at have et energimærke på sommerhuset, skal det i stedet energimærkes som et helårshus. Dog er det værd at tage med i overvejelserne, at et godt energimærke også kan gøre det nemmere at sælge et sommerhus.

Skriv et svar