Sådan gør du arven til arvingernes særeje

Hvis du ikke ønsker, at din arv skal kunne tilfalde dine arvingers ægtefæller i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald, har du mulighed for at bestemme, at arven skal tilhøre arvingen som særeje. Dette vil fravige arvingen og dennes ægtefælles formuefællesskab og krav om ligedeling ved skilsmisse og dødsfald, og betyder dermed, at arven vil blive holdt uden for denne ligedeling. Arvingen kan altså beholde hele arven selv og skal ikke dele med en evt. ægtefælle (eller dennes arvinger). Denne fordel er ofte i sig selv et godt argument for at bestemme særeje i testamentet, og ca. 80% af danskerne, der har oprettet testamente via juristfirmaet arvesikring.dk, har ønsker at indsætte en særejebestemmelse i én eller anden form.

Hvilke særejeformer findes der?

Der findes flere særejeformer, hvoraf de oftest anvendte i testamenter er kombinationssæreje og fuldstændigt særeje. Mange har måske kun et ønske om, at arven ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse, og vil derfor forledes til at tro, at skilsmissesæreje er det bedste ud – men her er kombinationssæreje et bedre alternativ. Udover at kombinationssæreje sikrer skilsmisse ved dødsfald, sikrer det nemlig også, at din arving vil stå tilbage med mere, hvis din arvings ægtefælle går bort før din arving, men der er omvendt ikke særeje, hvis arvingen går bort før sin ægtefælle. Derfor får kombinationssæreje ikke konsekvenser for evt. svigerbørn, hvis din arving går bort før sin ægtefælle.

Ved fuldstændigt særeje holdes arven udenfor ligedelingen både ved skilsmisse og ved dødsfald, og dermed vil arven på intet tidspunkt heller skulle indregnes i arvefordelingen, hvis arvingens ægtefælle går bort.

Findes der flere relevante særejeformer?

Hertil kommer, at arveloven åbner mulighed for, at du yderligere kan bestemme, at alt dét, som din arving har modtaget fra dig skal gå videre til din arvings egne livsarvinger, når din arving går bort. Du testerer dermed på din arvings vegne over arven og du sikrer dig, at mest mulig af arve bliver i familien. Denne løsning kaldes fuldstændigt særeje med succession. Man skal dog være obs. på, at både fuldstændigt særeje og fuldstændigt særeje med og uden succession kan få konsekvenser for arvingernes ægtefællers muligheder for at sidde i uskiftet bo og leve videre for arvede midler, hvis det er jeres arving, der går bort først. Før du beslutter dig for disse særejeformer bør du derfor overveje grundigt, om det er den rigtige løsning for netop dig og din arvemæssige situation.

Skriv et svar