Trafikulykker giver erstatning

Trafikulykke

Mange af os har været vidne til et trafikuheld. Det er slet ikke usædvanligt, at en cyklist bliver ramt af en bil. Heldigvis er det påbudt, at cyklister skal bruge hjelm, men det sker alligevel, at de kan komme alvorligt til skade. Du har måske selv været ude for sådan en trafikulykke? Kom du til skade? Fik du erstatning? Det har du nemlig krav på.

Piskesmæld

Det er sådan, at hvis du bliver involveret i en trafikulykke og får piskesmæld, så skal du have erstatning. Måske var du ude for, at du blev kørt ned af en bilist, som ikke så, at der var rødt lys og derfor ikke stoppede og ventede på, at du kom over fodgængerfeltet. Den slags trafikulykker er slet ikke usædvanlige. Desværre. Bilisten har været uopmærksom – og måske også været uansvarlig. Hans forsikring skal dække erstatningen. Det er jo sådan, at som bilejer, skal vi have en forsikring, der kan dække også trafikulykker. Vi har nemlig noget, der hedder objektivt ansvar her i landet.

Objektivt ansvar betyder, at den person, der forvolder en skade, skal betale erstatning til den, der har lidt skade. Og det skal han – eller hun. Det spiller ikke nogen rolle om trafikulykken skete, fordi bilisten var uagtsom eller helt bevidst, forsøgte at krydse gaden, selv om der var rødt lys.

Svie og smerte eller tab af arbejdsevne

Der er flere forskellige navne for den erstatning, som du kan kræve af skadevolderens forsikringsselskab. Det kan være erstatning for svie og smerte, det kan være erstatning for tab af din arbejdsevne. Det kan være erstatning for omkostningerne, der er forbundet med behandling hos en fysioterapeut, efter at du er kommet dig over skaden. Det kan være erstatning for eventuel medicin, du har måttet bruge i den periode, hvor du var under behandling efter ulykken.

Færdselsskader

Det er svært at skulle søge om erstatning fra et forsikringsselskab alene som almindelig borger. Og i forbindelse med trafikulykker med færdselsskader er det meget også meget kompliceret. Der er nemlig særlige regler for, hvornår skaden skal være anmeldt. Der er særlige betegnelser for, hvor alvorligt du er kommet til skade, og det kan være svært at ’forudse», om du vil få varige mén af skaden senere hen.

Derfor er det bedste du kan gøre for dig selv, og din familie at få en erfaren advokat til at hjælpe dig igennem, så dit krav bliver opfyldt. Forsikringsselskaber kan nemlig være ret barske i deres korrespondance, og det kan skræmme os. Vi har alle hørt om forsikringsselskaber, der ikke anerkender et erstatningskrav efter en trafikulykke – af den ene eller anden grund.

Det kan være urimeligt, men det handler om, at forsikringsselskaber er forretninger. De vil helst undgå at betale erstatning. Men set fra din side, så skal du have den størst mulige erstatning. Og her er den erfarne advokat god til at håndtere forsikringsselskabet, som skal betale erstatningen. Advokaten vil kunne vejlede dig hele vejen igennem, især med hensyn til hvilke former for erklæringer, du skal have – fx fra din læge – eller fra hospitalet, som du blev indlagt på, lige efter ulykken. Husk, at der er tale om en helt anden form for erstatning end den, der hører under loven om offererstatning.

Skriv et svar