Business Model Canvas

Business Model Canvas er et globalt anerkendt værktøj, der anvendes inden for strategisk ledelse og startup-verdenen til at udvikle nye eller dokumentere eksisterende forretningsmodeller. Det er en visuel skabelon med elementer, der beskriver en virksomheds produkt- eller serviceværdi, infrastruktur, kunder og finanser. Dette værktøj er designet til at give en overordnet forståelse af virksomhedens drift og er især nyttigt, når man skal præsentere en forretningsidé til investorer.

Historien om Business Model Canvas

Business Model Canvas blev introduceret i 2008 af Alexander Osterwalder og Yves Pigneur i deres bog ‘Business Model Generation’. Det er i dag et anerkendt værktøj, der er blevet benyttet af millioner af forretningsfolk i virksomheder over hele verden.

Osterwalder og Pigneur mente, at forretningsmodeller er for komplekse til at kunne håndteres med traditionelle forretningsplaner, og derfor designede de denne letforståelige visualiseringsmetode. I Business Model Canvas er virksomhedens kerneelementer delt op i ni blokke, der tilsammen danner en overflade, hvori man kan udforske og udvikle sin forretningsmodel.

Komponenterne i Business Model Canvas

Business Model Canvas består af de følgende ni dele:

  • Key Partners (Hovedpartnere)
  • Key Activities (Nøgleaktiviteter)
  • Key Resources (Nøgleressourcer)
  • Value Propositions (Værditilbud)
  • Customer Relationships (Kunderelationer)
  • Customer Segments (Kundesegmenter)
  • Channels (Kanaler)
  • Cost Structure (Kostnadsstruktur)
  • Revenue Streams (Indtægtsstrømme)

Anvendelsen af Business Model Canvas

Forberedelse

Før du begynder at udfylde din business model canvas, er det en god idé at tænke grundigt over din virksomheds mission, vision og målgruppe. Disse indsikter vil hjælpe dig med at udfylde de forskellige ‘blokke’ i din canvas.

Udfyldning

Når du udfylder din Business Model Canvas, kan det være en god idé at starte med ‘Værditilbud’ og ‘Kundesegmenter’, da de udgør fundamentet for din forretningsmodel. Resten af elementerne er bygget op omkring disse to kerner. Når du udfylder canvasen, er det også vigtigt at være så konkret som muligt, så du får mest muligt ud af værktøjet.

Business Model Canvas på dansk

Business Model Canvas er et internationalt værktøj og er derfor ofte set og anvendt på engelsk. Men en business model canvas skabelon på dansk kan hjælpe ved bedre forståelse og anvendelse i danske virksomheder. På denne måde sikres det, at alle medarbejdere i virksomheden, på tværs af afdelinger og teams, har sammen forståelse og tolkning af forretningsmodellen.

Skriv et svar