Forsinkelse af bagage eller fly

Det er svært at forudsige hvorvidt en flyforsinkelse vil finde sted, og endnu sværere er det, at forudsige hvorvidt en forsinkelse af bagagen vil finde sted. Vi gennemgår dine rettigheder ved forsinkelsen af både bagagen og flyforsinkelse, og hvad du som rejsende kan gøre. Det er ikke altid at der er tale om en bagage eller flyforsinkelse kompensation.

Dine rettigheder ved bagage

Hvis din bagage er forsinket, mistet eller ødelagt under rejsen, skal du henvende dig hurtigst muligt til flyselskabet, eller til flyselskabets Handlings Agents der kan findes i lufthavnen. Her kan man udfylde en PIR-rapport, der står for Property Irregularity Report. Det anbefales at man gemmer en kopi til sig selv, som bevis for at man har udfyldt rapporten i tide.

En anden god idé er, at kontakte sit forsikringsselskab for at høre om, hvorvidt man kan få dækket sine udgifter. Dette kræver i de største tilfælde, at man har en rejseforsikring.

Forsinket bagage

Ved forsinkelse af bagagen har man som rejsende ret til, at købe de nødvendige artikler og klæder, som tandbørste, undertøj mv. Alt det der købes udover kommer an på, hvor længe forsinkelsen er, samt hvor man er rejst hen. Det anbefales ikke at man køber dyrt ind, da refunderings størrelsen varierer fra selskab til selskab, derudover er det ikke sikkert, at alle udgifter dækkes.

Opleves det at ens bagage er forsinket skal man hurtigst muligt kontakte sit fly- og forsikringsselskab, og senest 21 dage efter at bagagen er modtaget skal man sende en skriftlig klage til flyselskabet og kræve erstatning af alle udgifterne. Derfor bør man gemme alle kvitteringer, udskrifter og kontooversigt.

Mistet bagage

Hvis din bagage ikke er dukket op efter 21 dage, eller at flyselskabet har meddelt at din bagage er bortkommet, har du ret til erstatning. Her skal du indsende en skriftlig klage til flyselskabet for, at kræve erstatning.

Hvis din bagage først dukker op efter 21 dage, anses dette som bortkommet af flyselskabet, og der er derfor tale om en erstatningssag. Dette er også gældende, selvom din bagage dukker op på et andet tidspunkt.

Ødelagt bagage

Opdager du at bagagen er beskadiget i forbindelse med flypersonalets håndtering, har du også ret til erstatning af dine reparationsudgifter. Hvis ejendelene og kufferten har været brugt i længere tid, har flyselskabets ret til, at nedskrive erstatningsbeløbet. Det vil sige, de må skære en del af beløbet af.

Der må højst gå 7 dage efter bagagen er modtaget, til en skriftlig klage sendes til flyselskabet for at få erstatning.

Dine rettigheder ved flyforsinkelse

Flyforsinkelser finder sted op til flere gange om dagen, og det er ikke ualmindeligt, at disse varer et sted mellem 15 min. og op til flere timer. Ved en hurtig oversigt over eksempelvis daglige flyforsinkelser kan man se, at der findes dusiner af forsinkelser hver dag.

For at der er tale om en konkret erstatningssag skal forsinkelsen opfylde tre kriterier. Det er kun muligt at få erstatning, hvis flyet er forsinket med mere end tre timer. Beregningen af erstatningens størrelse sker på baggrund af rejsens længde, samt tidsforskellen på den forventede og aktuelle ankomst.

Det andet kriterium for en erstatning er, at flyselskabet skal være registreret i EU, da reglerne for erstatning afhænger af det pågældende kontinent. I Europa følges den seneste EU-forordning, som indeholder rettighederne for de flypassagerer der rejser med europæiske flyselskaber.

Det tredje og sidste kriterie omhandler ekstraordinære omstændigheder. Det vil sige, hvis forsinkelsen skyldes dårligt vejr, sabotage, terror, personale strejke mv. Så er der ikke tale om en konkret erstatningssag. Læs mere om erstatning hos eksempelvis easyJet kompensation

Hvis der er tale om en forsinkelse på mindst to timer har man som rejsende ret til gratis måltid og forfriskninger, samt gratis telefonopkald, og hvis forsinkelsen lyder på mindst 5 timer, har man ret til gratis hotelophold, samt gratis transport frem og tilbage fra lufthavnen til hotellet.

Skriv et svar