Hvem handler jeg med – Din guide til tryg handel

Vi befinder os i et årti hvor vi der kommer flere og flere webshops i internet verdenen. De fysiske butikker lukker ned i stribe og tendensen er at det til sidst hele foregår online. I den fysiske butik kan man hurtigt danne sig et indblik om det er et sted man har lyst til at handle. Det kan både være facaden udenfor, altså inden man går ind i butikken, er den flot og indbydende? Hvis den er, er det helt sikkert årsagen til at du netop befinder sig inde i butikken lige nu. Når du træder ind ad døren, tænker du over hvordan butikken er indrettet. Ser det hele rodet ud? Er der noget systematisk over indretningen, er der ellers pænt og nydeligt? Hvordan er belysningen, er der mørkt, trist og kedeligt? Eller er der lyst og rart at være? Ser det hele pænt og overskueligt ud? Man danner sig ret hurtigt nogle tanker om hvordan stemningen er, og om man har lyst til at træde længere ind i butikken.

Man bliver mødt af smil

Det er det som ikke kan lade sig gøre, i hvert fald ikke endnu, i en webshop. Det at man bliver mødt af smil af en sød ekspedient i den fysiske butik. Er her er det naturligvis rigtig vigtigt at butikken har ansat en sød og smilenede, og ikke mindst en varm person, som kan finde ud af at skabe en kontakt til kunden. Viger ekspedienten fra dit blik? Eller bare svær at få kontakt med, så føler man sig hurtigt utilpas. Når man handler i en webshops får man ikke den ansigts-kontakt, som man gør i en fysisk butik.

Det man kan gøre i stedet for i en webshops er, enten at starte en samtale igennem en eventuel chatboks, som popper op lige så snart man er landet ind på siden, og tit med en standard tekst som: Velkommen, du må endelig skrive hvis der er noget vi kan hjælpe dig med – eller noget i den dur, som en almindelig fysisk ekspedient ville sige til kunden. Man kan også sørge for, at kunden nemt og hurtigt kan finde kontakt oplysninger i form af mail eller telefon. Yder webshoppen kun mailsupport, så er det vigtigt at der ikke mindst, bliver svaret hurtigt, men også i en ordentlig og venlig tone. Når det er den eneste slags kommunikation man kan få med sine kunder, så er der også ekstremt vigtigt, at få kunden til at føle sig værdsat og velkommen, og ikke mindst, forstående. Yder webshoppen telefonisk support, er det vigtigt at det højt og tydeligt står hvornår telefonen er åben, og når telefonen er taget, så er det også vigtigt at stemmen er tydelig og rar at høre på.

Hvem står bag?

Sjældent går man ind i en butik og læser nogle steder hvem der ejer butikken, hvornår den startede op osv, men det kan man gøre i en webshop. Det er et godt træk på en hjemmeside, at man kan få lov til at få en chance for at vise hvem man er, og hvem kunden handler med. Billeder af eventuel ejer og medejere, vil være på sin plads, så kunden bedre kan blive tryg. Mange webshop-ejere har fået øjenene op for at det er en god ide at skrive en side om os. Det giver kun plus point hvis kunden er interesseret i at vide hvem der står bag hjemmesiden, og hvem der handles med. Ser de søde og rare ud, og hvis der ydes telefonisk support, er det rart for kunden at se hvem der snakkes med.

Når man kan gøre en masse gode initiativer som webshop-ejer for at føle sine besøgende kunder velkomne, så er det helt klart dét man skal gøre. Det vil i sidste ende give bonus, og selvom shoppen er e-mærket, som er en sikkerhed i sig selv når man handler, så kan en side der beskriver lidt om hjemmesiden, hvornår den startede op, og hvad passionen er bag, og ikke mindst, hvem der handles med i form af billeder.

Skriv et svar