Mange økonomichefer foretrækker dette Microsoft software

For de fleste virksomheder skal man i dag anvende kompleks software, så man kan drive en virksomhed. Man har brug for software til at få overblikket over salg, indkøb, KPI’ere, bogholderiet, produktion osv. Mange bogholdere og økonomichefer er vant til at anvende Microsoft Dynamics 365 til bogholderi. Her kan man styre kontoplaner og samtidigt anvende programmet til at styre flere regnskaber. Programmet kan anvendes, når man arbejder med revisorer. Det understøtter de forskellige standarder for at kunne opbevare bilag og bogføre ind- og udbetalinger. Det giver mulighed for at kunne bygge kontoplaner og kontoskemaer. Samtidigt kan man trække statistik og danne overblik over udeståender og pengestrømme.

De fleste økonomichefer og bogholdere foretrækker at anvende Microsoft Dynamics 365 til styring af regnskaber og økonomi. Det er software udviklet af Microsoft. Det har eksisteret i flere år og Microsoft udvikler konstant på softwaren for at det imødekommer de krav og efterspørgsel på funktionalitet der kommer fra brugerne. Softwaren kan anvendes i stort set alle lande, og derfor har Microsoft udviklet særligt funktionalitet til at imødekomme de forskellige krav til datasikkerhed, bogføringslov, moms, told osv. som der er i de forskellige lande. Programmet anvendes primært af europæiske lande samt USA. Programmet kan fås med mange forskellige sprog, også med dansk.

De fleste vælger at få undervisning i programmet inden man går i gang med at anvende det. Det kan være undervisning fra konsulenter, der har stor erfaring med programmet eller kolleger, der er vant til at arbejde i programmet. Det er en fordel at få viden om programmets opbygning, så man kender til, hvordan de forskellige funktioner evt. påvirker hinanden. Programmet er f.eks. bygget op på den måde at et tilbud kan ændres til en ordrebekræftelse, som så ændres til en faktura, når kunden godkender. Det giver mulighed for at arbejde effektivt og nemt kunne sende tilbud og videre omdanne det til en faktura. Kundedata osv. flytter automatisk med fra hvert dokument. I programmet kan man opbevare data på kunder og leverandører. Man kan også have data på leads, altså emner, som en sælger arbejder på at omdanne til en kunde. Sælgere kan inddele kunder i grupper og fordele dem efter omsætning eller køb af udvalgte varer. Der er mange muligheder i programmet for at danne sig et overblik over tal, statistik osv. Bogholdere og økonomichefer har god mulighed for at styre al bogholderiet i programmet samt opbevare bilag osv. De kan også danne flere regnskaber, hvis der er behov for det.

Skriv et svar